Πρόγραμμα Μαθημάτων 21-22/10/2023

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προπτυχιακών-μεταπτυχιακών μαθημάτων & συνεδρίων όπου συμμετέχουν ορισμένοι από τους διδάσκοντες της σχολής προπονητών, θα γίνουν μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων, για τις οποίες θα ενημερώνεστε

Περισσότερα »

Τελικοί Πίνακες Εισακτέων και μη στη Σχολή Προπονητών Α’ Επιπέδου

Η Επιτροπή Διοίκηση της Σχολής, μετά από συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την 13η Σεπτεμβρίου 2023 και αφού έλαβε υπόψη της τα εξής: α) Το άρθρο 1 «Επιτροπή Διοίκησης

Περισσότερα »

Οριστικοί Πίνακες Εισακτέων και μη στη Σχολή Προπονητών Α’ Επιπέδου

Η Επιτροπή Διοίκηση της Σχολής, μετά από συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης την 8η Αυγούστου 2023 και αφού έλαβε υπόψη της τα εξής: α) Το άρθρο 1 «Επιτροπή Διοίκησης

Περισσότερα »