Ανακοίνωση – Σχολή Προπονητών Α’ επιπέδου 2023

Η Επιτροπή Διοίκησης της Σχολής Προπονητών Α ́ επιπέδου 2023 στην Θεσσαλονίκη και Αθήνα, θα ήθελε να σας ενημερώσει για τα κάτωθι:


α) Έναρξη Σχολής Προπονητών
β) Μαθήματα εξ αποστάσεως
γ) Μαθήματα δια ζώσης
δ) Διπλωματική εργασία
ε) Καταβολή διδάκτρων