Πρόγραμμα Μαθημάτων 21-22/10/2023

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω προπτυχιακών-μεταπτυχιακών μαθημάτων & συνεδρίων όπου συμμετέχουν ορισμένοι από τους διδάσκοντες της σχολής προπονητών, θα γίνουν μικρές αλλαγές στο πρόγραμμα των μαθημάτων, για τις οποίες θα ενημερώνεστε εγκαίρως.


Για το επόμενο Σαββατοκύριακο 21 & 22/10/2023 σας επισυνάπτεται το πρόγραμμα όπου έχουν γίνει ορισμένες αλλαγές.